Sunday, March 3, 2013

Kecenderungan otak kiri dan kanan : pengaruhi kecemerlangan diri

Kebanyakkan dari masyarakat kita pasti akan melihat dan membandingkan tahap pencapaian anak-anak mahupun pencapaian diri sendiri berbanding orang lain dalam pelbagai bidang seperti pendidikan dan pekerjaan. Contohnya jika anak-anak tidak mencapai tahap "cemerlang" seperti yang dikehendaki ibu bapa, maka anak itu selalunya akan lebih disalahkan. Banyak faktor yang boleh diteliti bagi menilai tahap perbezaan pencapaian itu dan salah satunya ialah perbezaan atau kecenderungan individu pada otak sebelah kiri dan kanan.

Penyelidik-penyelidik otak manusia mendapati bahawa kedua-dua hemisfera otak manusia (kiri dan kanan) berbeza dalam memproses sesuatu. Perbezaan utama antara otak kiri dan kanan dalam pembentukan aktiviti adalah seperti rajah di bawah :

Otak kiri

Otak kanan
Rasional
Lisan
Lurus (linear)
Pasif / menerima
Terancang & berstruktur
Bukan gerakan
Pengiraan
Penulisan
Melihat bahagian-bahagian
Teori
Mengawal perasaan
Bunyi bahasa
Intuitif
Penglihatan / ruangan
Sintesis
Bulatan
Interaktif
Bersesuaian dan spontan
Gerakan / tarian
Pola, model, bentuk
Lukisan
Melihat perhubungan dan keseluruhan
Amalan
Bebas dengan perasaan
Bunyi semulajadi
Muzik
 Manakala aktviti-aktiviti yang dipercayai diproses di kedua-dua otak adalah seperti berikut : 

Otak kiri

¨       Mengira
¨       Memberi bukti
¨       Mengingat semula fakta atau konsep
¨       Membaca serta membuat analisis
¨       Melapor
¨       Segala bentuk analisis
¨       Menyurih
¨       Melukis carta
¨       Melukis graf
¨       Memberi contoh
¨       Menyalin nota
¨       Menilai secara objektif
 ¨       Melihat bahagian-bahagian 
¨       Memberi sifat-sifat perbezaan 
¨       Menyelesaikan masalah dengan pemikiran logik 
¨       Mendengar bunyi bahasa
¨       Menyenarai dan menkategorikan
¨       Rasional


Otak kanan
¨       Mencipta, mereka bentuk, main peranan, simulasi
¨       Drama kreatif, lakonan
¨       Penulisan kreatif
¨       Gerakan, tarian
¨       Membaca serta membuat sintesis
¨       Segala bentuk sintesis
¨       Geometri
¨       Demonstrasi
¨       Membuat ujikaji
¨       Bentuk (shapes)
¨       Membuat pola atau corak
¨       Memeta fikiran (mind mapping)
¨       Sumbangsaran atau percambahan fikiran
¨       Menggambarkan
¨       Semua bentuk sajak
¨       Semua bentuk seni
¨       Mendengar, melihat, menggerak
¨       Analogi
¨       Semua aktiviti intuitif
¨       Ukiran
¨       Lakaran
¨       Memberi sifat-sifat persamaan
¨       Melihat perhubungan dan keseluruhan
¨       Menilai secara subjektif
¨       Melukis
¨       Fotografi
¨       Mendengar bunyi semulajadi
¨       Main muzik, mencipta lagu
Oleh yang demikian, ibu bapa dan keluarga harus melihat kecemerlangan anak-anak atau ahli keluarga dari sudut perspektif yang lebih terbuka sebelum "menjatuhkan hukum" pada individu yang dimaksudkan.  Ibu bapa harus bijak dan segera menilai kecenderungan anak-anak mereka sama ada anak itu lebih kepada penggunaan otak kiri, otak kanan ataupun seimbang kedua-dua bahagian otak.  Dengan itu ibu bapa dapat merancangan "perjalanan" pembelajaran dan kerjaya anak mengikut keserasian diri anak masing-masing.
Begitu juga dengan individu yang ingin mencapai kecemerlangan dalam hidup.  Mereka perlu melakukan kerja atau aktiviti yang bersesuaian dengan keserasian diri serta kecenderungan otak mereka.  Jika ini dapat dilakukan, maka tiada insan yang akan tercicir dalam pembelajaran, kerjaya dan arus kemodenan.

No comments:

Post a Comment