Thursday, July 11, 2013

"ILMU PENDINDING DIRI" @ CARA DAN BAGAIMANA MENGGUNAKAN AYAT KURSI


1. Dapat Menyembuhkan Penyakit Gila / Ayan

Untuk sakit gila cara megamalkannya, ayat Kursi dibaca sebanyak 33 kali pada ubun-ubun orang yang sakit gila itu seraya dihembus-hembuskan. Insya Allah lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang ketika matahari akan terbitdan ketika akan terbenam, bila belum ada perubahan.Sedang untuk sakit ayan cara mengamalkannya, ambillah segelas air lalu bacalah ayat Kursi sebanyak 90 kali, dan tiap kali bacaan tiupkan pada gelas itu, kemudian diminumkan pada orang yang sakit ayan. Insya Allah akan lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang, dengan sabardan dengan keyakinan yang penuh.
2. Dapat Menjauhkan Dari Impian Yang Buruk

Cara mengamalkannya, bacalah Ta'awwudz 3 kali, yaitu membaca "A'UUDZU BIL LAAHi MINASY SYAITHOONIR ROJIIM" lalu membaca ayat Kursi 3 kali. Dan bila sampai pada bacaan "WA LAA YA-UUDUHU HIFDLU HUMAA WA HUWAL 'ALIYYUL 'ADLIIM" hendaknya diulang 3 kali. Insya Allah dalam tidurnya nanti tepjauh dari mimpi-mimpi yang buruk, dan bahkan bermimpi yang indah-indah.

3. Dapat Mendatangkan Keselamatan Dalam Perjalanan

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 3 kali sebelum anda berangkat dalam suatu perjalanan. Insya Allah dalam perjalanan anda nanti selalu dalam perlindungan-Nya sehingga tidak akan menemui kesulitan dan kesukaran sampai anda pulang kembali.

4. Dapat Mendatangkan Segala Macam Hajat.

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi 99 kali sesudah shalat Hajat 2 rakaat pada tengah malam. Kemudian berdo'alah kepada Allah dengan menyebutkan hajatyang dimaksud. Insya Allah dalam waktu dekat apa yang dihajatkan itu akan segera terkabulkan.

5. Dapat Menghilangkan Dosa-Dosa Kecil

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi secara rutin pada setiap selesai shalat fardhu, maka faedahnya dapat menghilangkan dosa-dosa kecil, kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia.

6. Dapat Membentengi Diri dari Gangguan Syetan

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali sebelum anda mengerjakan sesuatu perkara niscaya Allah akan melindungi anda didalam mengerjakan sesuatu itu dari gangguan syetan.

7. Dapat Mengaburkan Pandangan Musuh

Cara mengamalkannya, buatlah garis lingkaran seraya bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali, kemudian masuklah ke dalam lingkaran itu, niscaya pandangan musuh menjadi kabur tidak bisa melihator-angyang ada dalam lingkaran, sehingga orangyang berada di lingkaran itu selamatdari ancamannya.

8. Dapat Menghindarkan Gangguan Orang Zalim

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi pada permulaan siang dan permulaan malam. Lakukanlah bacaan ini sebagai amalan rutin, Insya Allah akan terjagadari maksud jahat orang zalim, karenaselalu dalam perlindunganNya. Disamping itu syetan pun tidak berani menggangu.

9. Dapat Menyembuhkan segala penyakit

Cara mengamalkannya, tulislah ayat Kursi pada kertas yang putih, kemudian dilebur dengan aiar suci, lalu airnya diminumkan pada orang yang sakit. Lakukanlah berulang-ulang dengan harapan penyakitnya lekas sembuh. Insya Allah dengan jalan yang demikian ini, penyakit yang dideritanya akan segera sembuh.

10. Dapat Membungkam Mulut Orang jahat

Cara mengamalkannya, lakukanlah petunjuk dibawah ini bila anda akan menghadapi penggilan orang yang akan berlaku jahat terhadap anda. Yaitu sebelum anda mendatangi penggilan itu bacalah ayat kursi, kemudian bacalah do'a sebagai berikut: 


Artinya : "Wahai Dzat yang hidup, wahai Dzat yang berdiri sendiri, wahai dzatyang mendptakan semua langitdan bumi, wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Aku memohon kepada-Mu dengan haq (kebenaran) ayat yang mulia ini (ayat kursi) dan semua yang terkandung didalamnya berupa nama-nama yangagung, agarEngakau bungkam mulutnya (sebut nama orang yang dimaksud) dan Engkau bisukan lisannya sehingga dia akan berkata kecual dengan kata yang baik, atau dia diam. Kebaikanmu hai or-ang ini berada dikedua tangan-Mu, dan kekejianmu beradi dibawah kedua telapak kaki-Mu".

Sesudah membaca do'a tersebut, lalu datang menghadap orang yang dimaksud dengan tenang dan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikitpun. Insya Allah, orang jahat yang anda hadapi aitu akan membungkam seribu bahasa sehingga ia tidak berkata apa-apa kecual berkata yang baik, dan bahkan menaruh belas kasihan terhadap anda.
11. Dapat Menyelamatkan Ancaman Pencuri

Cara mengamalkannya, bacalah ayatkilrsi 7 kali ketikaakan berangkat tidur, kemudian bacalah pula do'a sebagai berikut sebanyak 7 kalipula do'a sebagai berikut sebanyak 7 kali 
Artinya : "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah Dzat Yang Maha meliputi kepada hamba-Nya. Allah adalah Dzat Yang Maha Memelihau, Yang Maha Dahulu, Yang Azali, Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri dan tidak tidur".

Insya Allah, dengan dibacakan yangdemikian itu rumah beserta isinya akan selamat dari pencurian hingga pagi hari. Sebab do'a tersebut mempunyai faedah yang besar sekali. Dari padanya terpancar daya gaib yang dapat menolak kehendak jahat para pencuri,

No comments:

Post a Comment